Tak jako minulý rok i letos jsme s dětmi uspořádali lampionový průvod. Po setmění v 17 hodin jsme se společně s dětmi sešli před školou s lampiony v ruce. Průvod nám zahájily všechny děti ze všech tříd, které zazpívaly dvě písničky o svatém Martinovi. Po zpěvu následoval program připravený druháčky pod vedením třídní paní učitelky Hájkové a paní asistentky Tyšerové, kteří si připravili krátké vystoupení o tom, jak to bylo se svatým Martinem. Za své představení byli náležitě odměnění velikým potleskem. A nebyl by to správný průvod, kdybychom se nevydali na cestu, při které musely děti plnit úkoly za které byly odměněny sladkou cukrovinkou.

Za ZŠ Struhařov Mgr. Jana Dvořáková