V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji ředitelské volno pro žáky Základní školy Struhařov na den 29.9.2023 z provozních důvodů.