Druháci se v prvním pololetí školního roku zdokonalují v plavání. Každý čtvrtek jezdí na plavecký výcvik do bazénu v Říčanech na Fialce, kde jsou podle svých plaveckých dovedností děti rozdělené do tří skupin. Každá skupina má aktivity v bazénu přesně na míru tak, aby se všichni zlepšovali, zdokonalovali, z neplavců se stali plavci. Na konci kurzů každý dostane své “ mokré vysvědčení”, kde bude mít zaznamenáno, jaký je plavec, jakou vzdálenost zvládne uplavat.

V plaveckých kurzech se pokračuje i ve třetí třídě, ale to již v bazénu v Benešově. Letošní třeťáci mají svůj plavecký kurz již mají za sebou.

Za 2. třídu Mgr. Lenka Hájková