Ve čtvrté třídě se děti učí velké množství učiva. V českém jazyce upevňují vyjmenovaná slova, slovní druhy, vzory podstatných jmen. Zdokonalují se ve vyjadřování svých myšlenek jasně, výstižně a srozumitelně.  Přemýšlí nad informacemi, které jsou jim předávány médii, zdokonalují se ve čtení a orientaci v textu. V matematice se jim rozšiřuje obor čísel, učí se logicky uvažovat nad zadáním, přemýšlet ve finanční sféře (nákupy- co se nám vyplatí, slevy, …). V anglickém jazyce si rozšiřují slovní zásobu, píšou slova, věty, komunikují, zpívají, hrají hry. V přírodovědě a vlastivědě hledají tajemství map, přírody v okolí školy, historii země. A ve výchovách se zdokonalují v manuální práci (papír, dřevo, kov,…), estetickém cítění, zdravém životním stylu, zpěvu a pohybu.