V rámci primární prevence se dne 29. 11. 2023 všechny děti naší školy zúčastnily projektu VZPoura úrazům.

Do školy za námi zavítali ambasadoři tohoto projektu Jarmila Onderková a Stanislav Zatloukal – oba hendikepovaní a po nehodě upoutaní na invalidní vozík.

Dětem velmi srozumitelně přiblížili, jak k jejich hendikepu došlo a co znamená život na vozíčku, ale hlavně jak úrazům předcházet – jak se bezpečně chovat v běžných životních situacích.

Děti si tak ujasnily, proč je důležité dávat si na sebe velký pozor a snažit se předcházet nebezpečným situacím – ať už ve vodě, na silnici, na horách, na zahradě v rámci rodinného setkání, nebo třeba v rámci běžné docházky do školy – jak nebezpečné může být i takové zhoupnutí se na židli nebo běhání v uzavřené místnosti.

Součástí společného setkání byla na závěr samozřejmě diskuse, ve které zazněly zvídavé otázky i prožité zkušenosti našich dětí.

Věříme, že sdílené zkušenosti znamenaly pro naše děti důrazné varování jak co nejvíce předcházet rizikům, která je mohou v životě potkat a že budou co nejvíce obezřetní, aby si uchránily své zdraví a svůj život.

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Milena Flajžíková